METROPOLIS Kancelaria Brokerów Ubezpieczeniowych

http://metropoliskbu.pl//uploads/images/header/metropolis_rolnictwo.jpg

Rolnictwo

Metropolis należy do grona wiodących polskich brokerów specjalizujących się w obsłudze ubezpieczeniowej dużych gospodarstw rolnych, rolniczych spółdzielni produkcyjnych, agrofirm oraz grup producentów rolnych. Rozumiejąc specyfikę branży rolnej, dokładamy wszelkich starań, aby w tworzeniu kompleksowych programów ubezpieczenia uwzględniać wszystkie aspekty działalności rolniczej i przetwórczej, z uwzględnieniem świadczenia usług na rzecz rolnictwa.

Profesjonalizm i duże doświadczenie zawodowe doceniają klienci Metropolis, corocznie powierzający do ubezpieczenia kilkadziesiąt tysięcy hektarów upraw rolnych, setki budynków i innych składników majątkowych o wielomilionowej wartości, w tym ziemiopłodów i zwierząt gospodarskich.

Ważnym atutem Metropolis jest autorskie podejście do ubezpieczeń upraw rolnych zawieranych zarówno w systemie dotowanym z budżetu Państwa, jak i na zasadach komercyjnych. Traktowanie składki ubezpieczeniowej płaconej z powyższego tytułu jako składowej kosztów produkcji roślinnej, sprzyja bowiem ustalaniu oczekiwanej wartości plonu z 1 ha na poziomie gwarantującym opłacalność produkcji, co w powiązaniu z aktywnym udziałem specjalistów Metropolis w procesie ustalania ubytków w plonie w następstwie niekorzystnych warunków atmosferycznych (ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, grad i inne), pozytywnie wpływa na kondycję finansową przedsiębiorców rolnych.

Oferta Metropolis skierowana jest do producentów zajmujących się zarówno produkcją roślinną (zboża, kukurydza, rzepak, buraki, ziemniaki przemysłowe oraz jadalne i inne), jak i produkcją zwierzęcą (bydło mięsne i mleczne, trzoda chlewna, owce i inne).

Oferujemy ponadto szereg autorskich programów ubezpieczeniowych dla:

grup producentów rolnych

ubezpieczenie infrastruktury GPR, gwarancje ubezpieczeniowe dla działań finansowanych z funduszy PROW przez ARiMR;

branży drobiarskiej

autorskie ubezpieczenie kurników i wyposażenia od ognia i innych żywiołów, a także produkcji drobiarskiej niezależnie od rodzaju stosowanej ściółki od ryzyka pożaru, porażenia prądem oraz uduszenia;

branży hodowców trzody

dedykowane rozwiązania ubezpieczeniowe dla producentów wielkotowarowych – m.in. porażenia prądem i uduszenie zwierząt, utrata prosiąt na skutek ubezpieczonych zdarzeń losowych;

branży hodowców bydła mlecznego

możliwość ubezpieczenia utraty produkcji mleka, upadków i uboju z konieczności;

sadowników i producentów warzyw

ubezpieczenia upraw rolnych mieszczące się w limitach gwarantujących dotację z budżetu państwa, specjalistyczne rozwiązania ubezpieczeniowe dotyczące chłodni, sortowni i przechowalni.

W CELU SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI PROSIMY O KONTAKT: