METROPOLIS Kancelaria Brokerów Ubezpieczeniowych

http://metropoliskbu.pl//uploads/images/header/metropolis_sektor-publiczny.jpg

Sektor publiczny

Samorządy gmin i powiatów, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej oraz inne jednostki sektora finansów publicznych, należą do szczególnej kategorii Klientów Metropolis.

Bogate doświadczenie zespołu brokerskiego w obsłudze procedur zamówień publicznych na zakup usług ubezpieczeniowych, przeprowadzanych całościowo przez naszych brokerów lub udział w charakterze biegłego w procedurach przetargowych, w połączeniu z dbałością o wysoki poziom usług, a także transparentnością działania są gwarantem zadowolenia Klientów.

Celem zespołu brokerów Metropolis jest nie tylko zapewnienie profesjonalnej ochrony ubezpieczeniowej, lecz także ciągła edukacja i wzrost świadomości w zakresie ubezpieczeń. Jako Broker szczególnie zaangażowany w sprawy naszych Klientów, Metropolis świadczy ponadto usługi w zakresie: opiniowania kontraktów budowlanych (zawieranych na zasadach FIDIC lub innych standardów realizacji inwestycji), negocjowania programów grupowego ubezpieczenia na życie, a także ubezpieczenia odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa.

Standardowym działaniem Metropolis w zakresie zarzadzania ryzykiem w jednostkach sektora finansów publicznych jest:

identyfikacja i analiza ryzyka

audyt ubezpieczeniowy

dopasowanie programu ubezpieczenia do indywidualnych potrzeb i charakterystyki Klienta

wybór formy i trybu nabycia ochrony ubezpieczeniowej

realizacja i monitoring programu ubezpieczenia

likwidacja szkód

W CELU SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI PROSIMY O KONTAKT: